Reisje PBB 1962

reisje PBB 1962 Leek

Op de bok: Gosse Kamminga en Markus Metzlar, de personen naast het rijtuig zijn onbekend.