Reisje PBB 1962

reisje PBB

Bejaardentochtje naar het rijtuigenmuseum in 1962. Links vooraan H.K. Dijkstra, mw. Detsje Metzlar, Markus Metzlar, dhr. Laanstra en de heer en mevrouw Kooistra.