Popke Sjoerds Bakker

Popke Sjoerds Bakker (1853-1918) was een echte zakenman; alles waar hij mee begon, bracht geld op. Naast zijn werk in de handel was hij zeer actief in het verenigingsleven, de kerk en de school.

Popke Sjoerds Bakker (1853-1918)Popke Bakker werd geboren in 1853 in Langweer. Zijn ouders, Sjoerd Popkes Bakker en Pietertje Alberts Spaan, hadden een winkel. In 1875 trouwde hij met Dieuwke Althuisius, geboren in Joure en dochter van Dirk Mientes Althuisius en Idske Johannes Veldman. Popke en Dieuwke kregen welgeteld zeventien kinderen, waarvan er twee jong overleden. In Langweer werden de eerste tien kinderen geboren: Pietertje, Afke, Sjoerd, Idske, Wiebegje, Durk jong overleden, Dirkje, Durk, Albert en Miente. Nadat ze naar Buitenpost verhuisden werden geboren Neeltje, jong overleden, Lammert, Neeltje, Sikke, Abraham en Stefanus.

In 1888 kocht Popke een kruideniers- en manufacturenzaak in Buitenpost. De winkel werd ’Het Oude Kantoor’ genoemd, naar het notarispand dat er vroeger in was gevestigd. In 1893 kwam de zuster van Dieuwke te overlijden, de drie kinderen: Gooitzen, Afke en Durk werden in het gezin van Popke en Dieuwke opgenomen. In 1895 overleed een zuster van Popke, de twee kinderen van haar werden ook in het gezin opgenomen. Toen waren er welgeteld twintig kinderen in het gezin Bakker.

Dochter Afke trouwde in 1909 met Pier Eringa die in 1918 burgemeester werd van Achtkarspelen. De zaak van Bakker breidde zich snel uit, filialen in Kollum en Augustinusga werden geopend. Er werd van alles verkocht, van vloerzeil tot handschoenen, van petroleum tot winterjassen. Voor zijn petroleumhandel had hij een paar tanks op het station van Buitenpost waar de petroleum per tankwagen aankwam voor verdere distributie in Noord-Nederland. Hij advertentie ps bakker in 1916had twee wagens en zes, zeven paarden om de petroleum te vervoeren. Ook de beurtvaart naar Leeuwarden en Groningen werd ter hand genomen. Voor de beurtvaart op Leeuwarden trok hij Klaas Dijkstra uit Buitenpost aan. Ook stortte hij zich op de handel in onroerende goederen. Modezaken werden geopend in Leeuwarden en Groningen. Kortom, er werd een echt zakenimperium opgebouwd, waarvan Popke het stuwende middelpunt was. Bijna alle kinderen werkten mee in de zaak.

Naast deze zakelijke activiteiten was Popke Bakker actief in het maatschappelijke leven, hij vervulde een groot aantal bestuursfuncties. Hij was diaken, medeoprichter van de woningbouwstichting, was bestuurslid van de begrafenisvereniging, voorzitter van het bestuur van de Christelijke School, raadslid en later wethouder en ambtenaar burgerlijke stand. Toen Jhr. Van Haersma de With overleed werd het Haersmahuis werd voor afbraak verkocht aan Popke Bakker die van het bouwmateriaal een nieuw huis liet bouwen. In 1914 werd door de erfgenamen van Jacob en Antje Kuipers het Jeltingahuis verkocht. De voorwaarde aan de verkoop verbonden, was dat het huis voor 15 augustus 1915 afgebroken moest zijn. In 1915 kocht Bakker het Jeltingahuis waar ze gingen wonen. Kort daarop, op 25 november 1918, overleed Popke Bakker. Zijn vrouw Dieuwke overleed in 1935.