Popke en Janke van der Meulen

Popke en Janke van der Meulen

Onderstaande foto’s werden in 1954 gemaakt op het voormalige Lutkepost 55. Popke en Janke van der Meulen woonden hier, recht tegenover timmerfabriek van der Witte. Hun huisje moest in de zeventiger jaren plaatsmaken voor de woningbouw aan de zuidkant van ons dorp. Ze hebben daarna nog een poos in het bungalowparkje (Harmen Systrastraat) gewoond. Popke was keuterboer. Op de linkerfoto heeft hij net zijn drie koeien met de hand gemolken en laat de melk door de melkzeef lopen in de melkbus voor zuivelfabriek Lijempf in Augustinusga. De veestapel bestond verder uit een tweetal varkens, enkele geiten en wat kippen. Janke staat op de rechterfoto, met ‘de skelk’ voor voert ze hun kalf. Op de achtergrond is de voormalige boerderij van de familie Mulder te zien; het weiland is nu bebouwd door het plan Mūnewyk. In vroeger tijden (en zeker ‘minne tiden’) moest menig dorpsgenoot de eindjes aan elkaar knopen door allerhande werkzaamheden te vinden en zo had Janke in de oorlogsjaren een kruidenierszaakje aan huis. Popke had een petroleumhandeltje die ook bij de mensen thuis bezorgde. Een manier van leven die totaal verdwenen is...