personeel steenhouwerij 1930

personeel steenhouwerij Klaas de Vries 1930

In 1920 verhuisde de steenhouwerij van de Kerkstraat naar de Bouwwijk, thans Herbrandastraat. Klaas de Vries werd toen in de leiding van het bedrijf opgenomen, dat van dat moment af verder ging onder de naam F. de Vries & Zn. In 1931 ging men naar de Jeltingalaan 23, waar het bedrijf nu nog is gevestigd. Vanaf die tijd groeide het bedrijf voorspoedig, mede door de enorme inzet van Klaas. Er werkten toen 10 man, waarvan 5 zeer vakbekwame steenhouwers, die door het bedrijf zelf waren opgeleid. In 1936 trok Feike zich terug uit het bedrijf, dat nu alleen werd voortgezet door Klaas onder de naam Steenhouwerij Klaas de Vries. Deze naam was vele jaren een begrip in Friesland en Groningen. De foto stamt uit 1917, van links af Klaas de Vries, Feike de Vries, Sietze de Jong, Nanne de Jong en Ieske Douma.
(foto: Steenhouwerij de Vries).