personeel secretarie 1926

personeel van de gemeentelijke secretarie

De hoofdplaats van de gemeente Achtkarspelen is Buitenpost, waar ook het gemeentehuis staat. Het grietenijhuis stond vroeger in Augustinusga, doch werd in 1892 naar Buitenpost verplaatst en gevestigd in het gebouw Nijenstein, waarin zich een gevelsteen bevindt met het wapen van de gemeente, een kerk met acht torens, ontleend aan de acht kerspels (kerkelijke gemeenten). Achter dit gemeentehuis bevond zich een grote tuin, waar deze foto gemaakt werd, daterende van mei 1926. Het grootste gedeelte van deze tuin doet thans dienst als parkeerterrein voor auto's van het personeel van de gemeente en van bezoekers. Op deze foto werd het secretariepersoneel vereeuwigd. Het waren zittend van links naar rechts: schrijven F.G. Haagsma, derde ambtenaar H. van Ek (later burgemeester van Achtkarspelen), eerste ambtenaar H.J. Fernhout, tweede ambtenaar B. Kramer en vierde ambtenaar H. Beerda. Staande links: J.B. Nienhuis en rechts J.H. Zijlstra, beiden volontairs. Haagsma, die een prachtig handschrift had, en als regel voor de ambtenaar van de burgerlijke stand de huwelijksakten inschreef, was ook een ijverig correspondent van allerlei plaatselijk en gemeentelijk nieuws voor de Kollumer Courant en vele andere bladen. Van Ek, die naar elders vertrok, was van 1950 tot zijn pensionering in mei 1966 burgemeester van Achtkarspelen. Fernhout werd na het overlijden van O. Jonker benoemd tot gemeentesecretaris van Achtkarspelen. Beerda volgde de heer A.U. Bottema als gemeente-ontvanger op. Kramer en Nienhuis bleven op de secretarie werkzaam, doch met een andere titulatuur. Zijlstra werd op 1 januari 1930 kassier-boekhouder van het gemeentelijk elektriciteitsbedrijf en ging door overname van het bedrijf door de provincie Friesland per 1 oktober 1942 over in provinciale dienst.