personeel NS-station 1908

personeel van het NS-station in 1908

Een foto uit het jaar 1908, genomen voor het stationsgebouw van de Nederlandse Spoorwegen. Aan de oostkant van het stationsplein bevond zich een koffiehuis, geŽxploiteerd door Bareld de Jong, destijds eigenaar van het nu nog bestaande en alom bekende hotel De Roskam. Hier kon men vroeger ook rijwielen huren, waarvan veel reizigers, die per spoor in Buitenpost aankwamen, gebruik maakten. Het koffiehuis bleek niet rendabel te zijn en is omstreeks 1915 afgebroken. Op de plaats daarvan is later een rijwielstalling verrezen. Het stationsgebouw en ook de rijwielstalling zijn later afgebroken en vervangen door een nieuw station, maar in andere stijl. Ook de daarbij behorende rijwielstalling is naar de eisen van de tijd aangepast. Op deze foto komt het gehele stationspersoneel voor met een aantal met de trein aangekomen reizigers. Het zijn van links naar rechts: een onbekende reiziger met fiets, Jan Bruinsma (rijwielverhuurder en bediende van het koffiehuis), een onbekende reiziger met fiets, Durk Elderhuis, een onbekende reiziger met fiets, Pieter Loonstra, (met ragebol), de heer Dijkhuizen, een lid van de firma Zweigman (manufacturier te Leeuwarden), Harm K. Dijkstra (met een antieke waterpomp) en een onbekende spoorwegbeambte.