personeel christelijke school 1938

personeel van de christelijke school in 1938

De christelijke school stond tot 1938 aan de Voorstraat, in de onmiddellijke nabijheid van de gereformeerde kerk. Het was gevestigd in een gebouw, dat daarna nog dienst heeft gedaan voor opslag van brandstof, veevoeder, aardappelen, enzovoorts van de firma Dijkstra. Nu is het gesloopt en werkplaats voor Baderie Bremer. Hoofd der school was P. Postma, die er zorgvuldig voor waakte dat zijn leerlingen niet op de hoofdweg konden spelen en het afsluithek voor de lesuren en tijdens de speelpauze dicht kwam en daarbij ook steeds de wacht hield. Bij zijn vertrek werd hij opgevolgd door de heer Ids van der Wey. Deze foto van het personeel van de school dateert van februari 1932. Het waren, zittend van links af: M. van der Meulen, Ids van der Wey en D.J. Beerda. Staande van links af: mej G.H. Duursma, J. Beens en mej L.M. Hagen. In 1938 werd de school gesloten, terwijl een nieuwe school aan de Kuipersweg in gebruik werd genomen.