muziekkorps Woudklank 1932

foto van muziekkorps de Woudklank in 1932

Opnieuw een foto van het muziekkorps De Woudklank. Deze dateert van 1932 en is genomen op het terrein van Jelke Fokkinga aan de Jeltingalaan en Marconistraat, tijdens een schoolfeest. Op de achtergrond de tradtitionele draaimolen van Piet van der Veen uit Leeuwarden. U ziet hier een verjongd korps dat geprobeerd heeft De Woudklank nieuw leven in te blazen. Op deze foto prijkt ook nog het vaandel met daarop de verschillende medailles op concoursen behaald. Deze werd verkregen op 26 mei 1906 door bemiddeling van een damescommissie en werd omschreven als: "zilver op blauwen fond, schoon door zijn eenvoud en keurige netheid". Directeur van Woudklank was de heer Spoelstra uit Rottevalle. Op de achtergrond, staande van links af: Jan van Waarden, Jan van der Veen, Willem F. de Vries, Johannes Fennema, Petrus van Waarden, Hessel Fennema, Sjirk de Vries, directeur Spoelstra en Ludzer de Goede. Op de voorgrond: Fedde J. Haagsma, Hielke van der Veen, Mussinga, Ouwe Pol, Sies van der Woude, Gerrit de Boer, Taeke van der Veen, Lucas Klamer, Engel Pol en Jan L. de Goede. De Woudklank is tussen 1935 en 1940 ter ziele gegaan. Waar het vaandel is gebleven blijft een raadsel. Vaandeldrager was vroeger de bekende steenhouwer Feike de Vries, die als oud koloniaal-militair zich op bijzondere wijze van zijn taak kweet.