muziekkorps Woudklank 1904

muziekkorps woudklank 1904
In de uitgave 'Buitenpost in oude ansichten' komt een foto voor van het muziekkorps ‘De Woudklank’, gemaakt in de eerste jaren na de oprichting, die van 1899 dateert. De eerste directeur was een lid van de muzikale familie Draper uit Leeuwarden. Latere directeuren waren Kuiper en Pelletier, beiden afkomstig uit Groningen. Deze foto uit 1918 is genomen voor het huis van A.U. Bottema aan de Stationsweg tijdens een volksfeest. Op de voorgrond (liggend) F.J. Haagsma. Zittend van links af: Arjen Bruinsma, Jan Zijlstra, Sietze Wenselaar, Pieter Tuinman en directeur Pelletier. Staande: Sye Fennema, Frits Gaasterland, Abe Sije Tuinman, Kees Spaanstra, Johannes Bolling, Pieter Loonstra, Roel S. Zijlstra, Sietze Lanting en Eerde Koopmans. Bij volks- en schoolfeesten, kaatswedstrijden en bij hardrijderijen op de schaats was ‘de Woudklank’ steeds aanwezig. Bij het feest ter gelegenheid van haar twaalf en half-jarig bestaan op 12 april 1912 kreeg zij als dank, uit handen van notaris Sickler, een lauwerkrans aangeboden. De wens werd uitgesproken dat "de Woudklank nog lang tot genot en roem van ons dorp moge werkzaam zijn". Door gebrek aan leden raakte het korps later in verval en was niet meer actief.