Muziekkorps Bumata 1982

muziekkorps Bumata in 1982

Muziekkorps Bumata in 1982
Achterste rij van links af: Tjitske van Santen, Jannie de Graaf, ? , Gosse Steendam, ? , Meine de Boer, ? de Haan, Alle de Haan, Meinie Ophuis, ? Kloosterman, Pieter van Santen, Harry Kloosterman, ? , Sjoukje Lei, ? , Tjibbe de Boer, ? , Eppie de Boer, ? de Meer, ? , Willem de Boer. Middelste rij van links af: ? , Wikje van der Sluis, Wiegarina Ringnalda, Janneke Ellens, Ytsje Visser, Hinke ?, Hennie ?, ? , Jacomien van der Meulen, Geeske ?, Hieke Lei, Klaske de Haan, Wilma Kapenga, Laura ?, Tina Hayema. Derde rij zittend van links af: Thea Alma, Jannie Alma, Elisabeth Kloostra, Jessica van der Sluis, Ria van der Meer, Karin Waltje, Annette van der Zwaag, Nynke Alma, Annette Brandsma, Joke de Haas, ? , Baukje van der Berg. De foto werd ingestuurd door E. Langenberg-Kloostra, Jeltingalaan 65.
Aanvullingen of correcties zijn welkom.