burgemeester Matzer van Bloois

burgemeester Matzer van Blois Matzer van Bloois (1907-1991) was op 21 april 1942 de opvolger van burgemeester Eringa. Zijn aanstelling deed vermoeden dat hij, in tegenstelling tot Eringa, wel op de hand van de bezetter was. Direct na de bevrijding werd hij even uit zijn ambt ontheven en kreeg zijn voorganger Eringa de burgemeestersketen weer omgehangen. Naderhand bleek dat hem daarmee toch danig tekort was gedaan. Tijdens de oorlog had hij door passief verzet verschillende mensen uit de gemeente voor arrestatie behoed en zelfs door persoonlijk ingrijpen iemand van een zekere dood gered. Erkenning van deze feiten leidde ertoe dat ook Matzer van Bloois in de na-oorlogse jaren een aantal jaren opnieuw burgemeester werd. In november 1949 vertrok hij voor het burgemeesterschap van Renkum.