De Krite Jongerein 1985 kompleet

de jongerein van de krite yn 1985 kompleet

De folsleine Jongerein fan de Krite yn 1985. Fan lofts nei rjochts: Nynke Klompmakker, Lourens de Zee, Andrea van der Kuip, Sieger de Vries, Maaike van der Bij, Henk de Zee, Dieuwerke de Boer, Paul Bergsma, Jelly van Dijk, Ibo de Haan en Marijke Klompmakker.