Zondagmiddag Tienersoos It Koartling - 1974

foto de koartlingsjongers in de jaren zeventig van de vorige eeuw

Alle rijen van links af, bovenste rij: Mark Kommery, Fred Feddes, Wiebe Dijkstra,
onderste rij: Sietske Pilat, Tineke van der Wal, Agnetta Hemstra en Roelie Waltje.

foto de koartlingsjongers in de jaren zeventig van de vorige eeuw

Alle rijen van links af, bovenste rij: Elsje Miedema (?), Jeannette Feenstra, Han Schootstra, Gerrit Rottine, Gerrit de Boer,
onderste rij: Jellie Veenstra, Gelly Veenstra, Dirk Rusticus, Ykje van der Meer en Jelle Bruining

foto de koartlingsjongers in de jaren zeventig van de vorige eeuw

Alle rijen van links af, Sieta de Vos, Willemijn Jonker, Grietje van Dijk, Foekje Grijpstra, Gerrit Rottiné, Henk Haagsma, Hendrik Jan de Mooij,Kees Boomsma en Sietse Bakker.

Een drietal foto's van de zondagmiddag Tienersoos van It Koartling.
De foto werd gemaakt op 27 januari 1974.