zanggroep de Koartlingsjongers in de jaren zeventig van de vorige eeuw

foto de koartlingsjongers in de jaren zeventig van de vorige eeuw

De Koarting sjongers was een groep uit Buitenpost uit de jaren 70 die vooral gospels zong. In 1975 maakten ze met zo’n 25 andere groepen, 4 LP’s in opdracht van het Friesch Dagblad. Van de ƒ 12,50 die de LP kostte ging toen ƒ 2,50 naar een actie voor waterpompen in Tanzania, De foto is afkomstig van de hoes van de LP en aangeleverd door Hielke Boorsma.