uitje It Koartling 1966

foto de koartlingsjongers in de jaren zeventig van de vorige eeuw

Waarschijnlijk klas 3, 4 en 5 van de christelijke lagere school tijdens een club-uitje vanuit It Koartling
in vermoedelijk 1966(?)
Alle rijen van links af. Bovenste rij: Wiebrand Top, vader Top, Rikus van der Es, Froukje IJlstra, Durk Miedema; tweede rij van boven: Loekie Veenstra, Emmie Tjoelker, Coby Waltje, Marja Wiersma, Jeanette Slagter, Clara Grijpstra, Renny Dijkstra, Luuk Miedema, Sietse Bakker, Johannes Kamstra, ? ?, Sjoerd van der Woude, Geert van der Veer, Renze Metzlar, ? ?, ? Jorritsma, Albert Bakker, Marten Bremer, Jan Paulus Hoekstra, Jokelien Miedema, Sijtze Dijkstra, Riemer Renkema, Hendrik Pilat, ? van der Veen, Harrie Waltje, Ate Wijma; derde rij van boven: Tetje Stokje, ? ?, ? Bulthuis, Maaike Miedema, Anneke de Haan, Gea Koop, Marja Top, ? Lagemaat, Rennie Alting, ? ?; voorste rij: mw. Hoekstra, mw. Top, Willy Renkema, Thea Kloostra, ? de Vries, ???, ? de Vries, ? Ludema, ? Ludema, Geke Roorda, Akkie Rusticus, Feikje Pilat, Hepie Pilat, mw. Fennema.
(Deze foto werd aangeleverd door oud-Buitenposter Sietse Dijkstra, met onze hartelijke dank)