schipper Klaas H. Dijkstra

Klaas H. Dijkstra Klaas H. Dijkstra, geboren in mei 1850 en overleden in april 1920, had in zijn tijd een zeer imponerende baard. Aanvankelijk voer hij als vrachtvaarder met een scheepje van Buitenpost naar Leeuwarden. Later in compagnonschap met Popke Bakker. In de winter, als het vervoer te water niet mogelijk was, liep hij met een handkar naar Leeuwarden.

Bij de jeugd van Buitenpost was hij een goede bekende, omdat hij opkoper was van eikels, een goede prijs betaalde en royaal met zijn vijfkops-inhoudsmaat mat. Vele jongens en meisjes verdienden daarmee een aardig centje.