Steenhouwer Klaas de Vries

steenhouwer Klaas de Vries

Klaas Feikes de Vries werd geboren op 22 september 1900 te Buitenpost en overleed op 17 maart 1964 in Leeuwarden. Zijn vader Feike had zich in 1899 hier gevestigd als steenhouwer, samen met zijn broer Gerrit. Klaas kwam als veertienjarige in de steenhouwerij. Aan zijn vader en oom Gerrit had hij goede leermeesters. Klaas was toen de grootste werkgever van Buitenpost. Klaas was net als zijn vader sociaal-democraat, maar niet zo fel; hij was meer een pragmaticus. Hij was zeer sociaal voelend ten opzichte van zijn personeel. Voordat het wettelijk was geregeld had het personeel al een week vakantie met doorbetaling van loon en met de Pinkster een weekloon extra. Bij ziekte of ongeval werd het loon voor 100% doorbetaald.

Op 10 mei 1940 was er de Duitse inval, die al jaren daarvoor door zijn vader was voorspeld. Mede daardoor Klaas één van de eersten die in het verzet ging. Het begon in het klein door het luisteren naar Radio-Oranje en het doorgeven van de berichten. Later kwam het werk voor onderduikers, het vervalsen van persoonsbewijzen en het invullen van gestolen Ausweisen. Veel werk verrichtte hij voor onderduikers door het verzamelen van hun kostgeld. Het was niet zonder risico en Klaas moest tijdens de oorlog verschillende malen onderduiken. Na de oorlog werd hij secretaris van de "zuiveringscommissie" die de gangen van veel 'foute' streekgenoten moest naspeuren. Hij werd ook politiek actief en hielp mee bij het oprichten van verschillende afdelingen van de PvdA. Vanwege zijn gezondheid, die door de oorlog zwaar te lijden had gehad, moest hij zich in 1948 uit de steenhouwerij terugtrekken. Hij overleed in 1954 en het feit dat zijn weduwe een uitkering toegekend kreeg van de Stichting '40-'45 was een bevestiging dat dit veel met zijn oorlogswerk te maken had gehad.