de kaatsclub in 1906

de kaatsclub in 1906

In het jaar 1906 werd er in Buitenpost een kaatsclub opgericht. Deze kaatsvereniging bestaat heden ten dage nog. Deze foto gemaakt tijdens een ledenkaatspartij, vermoedelijk omstreeks 1910, op het kaatsveld achter de woning van dr. IJzonides (thans dr. Venema) aan de Stationsweg. Om juist te zijn, op de plek waar Julianalaan en Schoolstraat elkaar kruisen. Later werden de kaatswedstrijden gehouden op een terrein naast hotel Klamer, 'het Smel' geheten, waarop ook een tennisbaan verrees en waarde korfbalclub BKC haar wedstrijden speelde. Op dit terrein staan nu het gebouw van de Onderlinge BrandverzekeringsMaatschappij (OTOS) en de daarachter gelegen woningen aan de Parklaan. Nu speelt de club haar partijen op het sportveld aan de Parklaan. De op deze foto voorkomende personen zijn van linsk naar rechts en dan van boven naar beneden: Hendrik Smedes (met pet), Sjoerd de Boer (met pet), Willem de Jong, Arjen Bruinsma, Lijkele Dijkstra, Andringa, Jan de Jong, Fedde J. Haagsma, Willem de Jong en Jacobus de Jong. Verder: een onbekend meisje, Johannes Bolling, Kees Spaanstra, Jan Zijlstra, Jan de Goede, Sijtse Boersma, Roelof Kuipers, Willem Kuipers, Aalzen Spoelstra (met pet), Hendrik Bruinsma (met sigaar) en Jan J. de Goede (met bolhoed). Vervolgens Pieter Jeltema, Pieter Tuinman, Hessel Ruwersma, Harkema, Douwe Fennema, Bijlsma, Henny Bolling, onbekend, Petrus Dijkstra en Sjoerd Huizinga (met petje). Tenslotte Sije Fennema, Steven van der Meulen, Jacob Haagsma, Pieter Loonstra, Wiebe Ruwersma en Ate Bruinsma.