jachtvereniging Buitenpost 1920

jachtvereniging Buitenpost in 1920

Dit is een foto van de destijds in Buitenpost bestaande 'Jagersvereniging', uit de tijd dat nog met windhonden (de zogenaamde lange hond) mocht worden gejaagd. Aangezien de windhonden uitsluitend op het gezicht jagen en zeer snel zijn, werd er uiteraard uitsluitend op hazen en konijnen gejaagd. Deze wijze van jagen werd door de invoering van een nieuwe jachtwet in 1923 verboden. Deze jagersclub bestond uit de heren Andries Uilkes Bottema, Hylke Bottema en Jan Zijlstra (allen uit Buitenpost) en verder uit notaris Jan Landmeter en Douwe Eelzes Fokkinga, beiden uit Augustinusga en Atze Zijlstra uit Surhuizum. Behalve in de omstreken van Buitenpost werd er ook gejaagd op het destijds nog bestaande heidegebied van Groninger Opende, de heide van Siegerswoude, het Drentse heidegebied bij Allardsoog en het bekende Mandeveld te Bakkeveen. Van het Mandeveld zijn de duinen, een gedeelte heide en een aantal veenplassen nog intact en als recreatiegebied algemeen bekend. Van de overige heidegebieden is nagenoeg alles in cultuur gebracht. Ook jaagde deze club in een aantal polders bij Engwierum en Dokkumer NieuweZijlen. Men fietste toen naar Opende en Engwierum. Met de omnibus van Yje Fokkinga uit Surhuisterveen, bespannen met twee paarden, reed men naar Siegerswoude en Bakkeveen. Later werd de omnibus vervangen door de een autobus. Notaris Landmeter liet zich steeds vervoeren in een geel tentwagentje, met als voerman Melle Koopmans. Deze foto, genomen in het najaar van 1920, werd genomen voor de boerderij van Poortinga de Dokkumer Nieuwe Zijlen, na afloop van een jachtdag, waarvoor vier hazewinden werden ingezet. Buit: elf hazen. Personen van links naar rechts: J. Zijlstra, boer Poortinga, H. Bottema, A.U. Bottema, P. Tuinman, Jan de Heer, Germ Feitsma en Gosling Scholte. De laatste vier personen waren gasten. Op de voorgrond zien we drie 'wilddragers'.