Ieske Douma en Steffen de Jong

Ieske Douma en Steffen de JongOok de personen op deze foto's behoorden tot de dorpstypen van Buitenpost. Beiden woonden in de Kerkstraat: Ieske Douma (met wandelstok) en Steffen de Vries, twee kameraden uit de Kerkstraat. Douma dreef een handeltje in garen, band, enzovoort. Hij gebruikte daarvoor een handkarretje op twee wielen en leurde daarmee door Buitenpost. Winstgevend was dat allerminst, want als hij één dweil verkocht, verdwenen er drie spoorloos uit zijn vehikel. Hij werd toen in dienst genomen door steenhouwer Feike de Vries, en werd 'schuurder' en klusjesman van allerlei boodschappen. Dat bleeft hij tot zijn overlijden op 6 juli 1959.

Steffen de Vries was een los-vaste arbeider. Hij is lang in dienst geweest bij de firma K. Jansen en de firma Dijkstra. Hij heeft ondanks zijn lichamelijke handicap veel zwaar werk verricht. In noodgevallen was hij steeds bereid veehouders bij het melken bij te staan. Op latere leeftijd heeft hij verschillende jaren bij de weg gewerkt in dienst van Rijkswaterstaat.