Het Strijkje - 1938

foto van vier bekende oud buitenposters

Muziekgroep ‘Het Strijkje’, 1938. Staand vanaf links: dirigent Schümacher, Joh. De Boer, Roel Zijlstra, Willem de Jong, Jaap Zijlstra, Vopenka, Anton Haytink, B. Kramer en Edo Kuipers. Zittend vanaf links Hinke Tuinman, Tine van Marle, Bouk Boersma, Doete Bulthuis, Griet Bolling en Joke Oosterhof.