25-jarig jubileum Groene Kruis 1935

jubileum van het Groene Kruis in 1935

Op de foto staan: W. IJlstra, ds. de Vries, J. Stuiveling (staand in het midden), burgemeester P. Eringa (zittend helemaal rechts), dokter IJnzonides, I. Bakker, mw. IJlstra, mw. Brunt, mw. de Neve, mw. Eringa, mw. Kuipers en zuster Fregerus.