Gereformeerde Meisjes Vereniging 1912

Gereformeerde Meisjes Vereniging 1912

Het was voor de gereformeerde meisjesvereniging in 1912 een bijzondere dag. Niet alleen dat men een uitstapje ging maken naar Paterswolde, maar ook om een andere reden. Men was namelijk nog nimmer als vereniging op een foto gekomen en daarom had men besloten na het bezoek aan de uitspanning van Paterswolde, naar de stad Groningen door te reizen voor het maken van een groepsfoto. Hierop komen voor: bovenste rij, van links naar rechts: Rinske Kamminga, Klazina B. Stiksma, Minke Boersma, Aafke Stiksma, Trijntje Elzinga, Gepke de Vries, en Froukje van Driesum. Middelste rij: Sipkje van der Berg, Aaltje Boersma, Suzanna Roorda, Bieuwkje Sikkema, Johanna Post, en Jitske Elzinga. Onderste rij: Jantje Heikamp, Houkje de Vries, Siebrigje Bakker en Jitske Elzinga.