de Gereformeerde Jongelingen rond 1948

Gereformeerde Jongelingen Appelscha ca. 1948

Deze foto is genomen tijdens een reisje naar Appelscha van de Gereformeerde jongelingen- en meisjesvereniging, vermoedelijk tussen 1946 en 1949. Bovenste rij van links af: Anne Molenaar, Gauke Poelman, Andries Zwart, Anne van Lune, Joh. de Boer, Wouter de Vries, Melle de Vries, Lolke Reitsma, Willemstad Noordhof, de Vries, Hendrik Wijma, Petrus Renkema. 2e rij, van links af: Boukje de Haan, Wierd Kooistra, Jurjen Dijkstra, volgende ???, Romke de Vries, Teun Stiksma, Klaas Pilot, Sjoerd Dijkstra, Jan Westra, Folkert Stokje, Fokke v.d. Meer, Henk Postma, Renze Heidbuurt, Juul Beerda. 3e rij van links af: Maaike Reitsma, Wiesje Miedema, Tine Brouwer, Janny Pilot, Tally Dijkstra, Griet de Vries, Geertje Dijkstra, Jelly Evenhuis, Hillie Bosma, Ritske Hofstede, volgende ???. 4e rij van links af: Lemmie van der Weg, Fokje van der Meer, Annie Hofstede, Annie Schriemer, Renske Zwart, Stien Kazimier, Griet Dijkstra, Jantje Veenstra, T. De Bruine, Maaike van der Ploeg, volgende ???, Luppie Postma, de heer Ferwerda, Hennie Douma, Leentje Boonstra, volgende ???, Janke de Vries, Geeske IJlstra, Fokje Hamstra, Elly de Bruine. Vooraan zittend van links af: de heer en mevrouw de Boer, volgende man en vrouw onbekend, de heer en mevrouw Bulthuis, en als laatste de heren Evenhuis, G. Beerda, F. Hoekstra. (foto ontvangen van mevr. Langenberg)