Gereformeerde Jongelingen Vereniging 1937

de gereformeerde jongelingenvereniging in 1937

Op 1 maart 1867 werd de gereformeerde jongelingenvereniging opgericht. In 1937 werd het zeventig-jarig jubileum herdacht, waarvan de foto hierneven gemaakt is. Op deze foto komen de volgende personen voor. Onderste rij van links af: Petrus de Boer, Jan Brouwer, Theo Roorda, Alex van Mourik, dominee Goslinga, Beert van Maassen, Andries van der Meer, Frans Kloosterman en Klaas van der Heide. Tweede rij: Jan Wijma, Corrie Schippers, Klaas Stel, Klaas Dijkstra, Willem Rijkens, Libbe Roorda, Harm van der Valle, Johannes Vlieg, Willem Top, Bindert van Beets, Willem van der Veer en Jaap Rusticus. Derde rij: Berend Kazimier, Geert Wijnstra, Wietze Postma, Wimpie van Mourik, Gerhardus Roorda, Pier Top, Wietze Tjoelker, Siemen Bos en geheel rechts Gerrit Rijkens. Bovenste rij: Lucas Penninga, Andries van der Wal, Theodorus Roorda, Jan Veenstra, Hendrikus van der Weij, Wessel Postma, Siebe Hamstra en Romke Stel. Tot 1942 kwam men nog vrij regelmatig in vergadering bijeen. In de bezettingstijd werden er in kleine groepjes huisbijeekomsten gehouden, in het geheim op steeds wisselende adressen. Na de oorlog werd het vanouds vertrouwde kerkelijke jeugdwerk op geheel andere wijze georganiseerd.