de esperantoclub van juf Weidijk

de esperantoclub van juf Weidijk in 1934

Foto boven: in Buitenpost bestond in 1934 een Esperanto-club, die zich in een grote belangstelling mocht verheugen. Deze groep esperantisten had zich verzameld op het schoolplein van de openbare lagere school, waar de lessen werden gehouden, aanvankelijk onder leiding van de Hongaarse mevrouw Lino Saxel, daarin bijgestaan door mejuffrouw G.D. Weidijk, die onderwijzeres was aan de genoemde lagere school. Het waren wintercursussen. Op deze foto komen de volgende personen voor: van links af: mw Ferwerda, mw Peerenboom, Boukje Boersma, Engel Pol, mw Saxel, mej Weidijk, wijkzuster Fregerus, Trijntje van der Zwaag, Jantje Rusticus, notarisklerk Bakker, Gilles Antoine en Wijtze Veenstra. Middelste rij: Griet de Jong, Rika van Sloten, Wietze Ozinga (van Kollum), Maaike Boersma, Coenraad de Moor, Griet Bolling, Joke Oosterhoff, mevrouw Schumacher, juffrouw de Jong, Mintje Kramer, Hendrik Brik en gemeenteveldwachter Jelle Wolthuizen. Bovenste rij: Bokke Dijkstra, Jaap Haijtink, Theo Roorda, Jaap Rusticus, Gerrit Kamstra, Gerrit A. Kamstra, Sietze Kramer en Wiggele Boerke.


de esperantoclub van juf Weidijk in 1937

Foto onder: deze foto van de Esperantoclub is van 1937. Hier geeft juffrouw G.D. Weidijk les in één van de lokalen van de openbare lagere school. De belangstelling was niet blijvend, want kort hierop werd de cursus opgeheven. Een afdeling van de Esperanto Vereniging is nimmer opgericht. De personen op deze foto voorkomend zijn van links naar rechts: mej G.D. Weidijk, Jantje Rusticus, Boukje Boersma, Sietze Kramer, fotograaf Schumacher (Duitser), Trijntje van der Zwaag, Piet van Sloten, gemeenteveldwachter Jelle Wolthuizen en Piet Oostenbrug.