Enne Dijkstra, oorlogsslachtoffer

Op nauwelijks 100 meter van het monument aan de Haersma de Withstraat ligt Enne Dijkstra begraven. Hij sneuvelde op 12 mei te Wons, het enige oorlogsslachtoffer uit Buitenpost tijdens de Duitse inval in de meidagen van 1940.

Foto onder: de plaatsing van zijn grafsteen op 12 december 1940. Spreker is ds. Goslinga, predikant van de gereformeerde kerk. Uiterst links staat zijn zoon Luut, derde van links is sergeant Annema, de sectiecommandant van soldaat Dijkstra.

herbegrafenis van Enne Dijkstra

Foto links onder: soldaat Dijkstra, enkele dagen voor zijn sneuvelen.

foto van Enne Dijkstra

grafsteen van Enne Dijkstra

Foto rechts: De grafsteen van Enne Dijkstra op de zuidzijde van de NH-kerk.