Durk Kuipers jr.

foto van Durk Kuipers jr. Dit lid van de familie Kuipers was ook houthandelaar, hij werd geboren op 28 november 1871 en overleed in Buitenpost op 79-jarige leeftijd. De zoon van Durk Kuipers Dzn. Hij huwde in 1900 te Achtkarspelen met Jantje Lodewijks Lolcama (1870-1922). In de latere jaren van zijn leven woonde deze Kuipers op de hoek Kuipersweg-Voorstraat te Buitenpost, waar tot voor kort het notariskantoor was gevestigd. In dit pand woonden gedurende vorige eeuwen meerdere familieleden Kuipers. Na het overlijden in 1951 verscheen in de Kollumer Courant het volgende bericht: "In de nacht van zaterdag op zondag is in de ouderdom van bijna tachtig jaar overleden de heer Durk Kuipers te Buitenpost, sedert lange tijd een zeer belangrijke plaatsgenoot. De heer Kuipers, die vroeger houthandelaar was, was jarenlang administrerend kerkvoogd van de nederlands hervormde gemeente. Langer dan een halve stelde hij zijn krachten - steeds geheel belangeloos - in dienst van de Nutsspaarbank, bij vele ingezetenen bekend als de bank van mijnheer Kuipers. Jarenlang was hij directeur van deze bank. Andere vervulde functies: bestuurslid van het schoolfonds voor schipperskinderen, consul van de ANWB en lid van de gemeenteraad van Achtkarspelen. Ook bekleedde hij tal van plaatselijke bestuursfuncties. Met de heer Kuipers is iemand heengegaan die zich voor het maatschappelijk leven zeer verdienstelijk heeft gemaakt. Hij was Ridder in de Orde van Oranje Nassau".