commissie van 13 in 1973

de commissie van 13 Concours Hippique in 1973

Een olijk bedoeld plaatje van de commissie van 13, het organiserend comité van het concours hippique in 1973. De vaste vergaderruimte was de zogenaamde 'koetskamer' in (toen nog) De Roskam aan de Voorstraat. Poserend voor het Jeltingahuis staan op de foto, op de eerste rij van links af: Bonne IJlstra, Geert Bosma, Auke van der Witte (secretaris), Anton Haytink (voorzitter), Anders Brouwer, Bartele van der Ploeg en Rienk Jacobi. Middelste rij van links af: Klaas de Vries en Gerrit Kamstra. Achterste rij van links af: Wietse Hoeksma, Jurjen P. Bulthuis, Abe S. Bolling (penningmeester) en Jaap Elzinga.