de burgerwacht 1939

de burgerwacht in 1939

Buitenpost heeft ook zijn ‘Burgerwacht’ gekend. Deze foto herinnert aan het feit dat een damescomite gelden in de gemeente had ingezameld om de burgerwacht met een vaandel te verrijken. De aanbieding en overdracht vond plaats in de tuin achter het gemeentehuis toen de ‘mobiele brigade’ in nieuwe uniformen werd gestoken. Dat gebeurde in 1939. Het comite bestond uit van links naar rechts: de dames P. van der Glas, Van der Molen-Huizinga, Pijnakker-Kits, G. Beerda-Baron, Y. Rusticus-van der Linde en E. Hoekstra-Hellinga. In het midden staat H. van der Laan met het nieuwe vaandel. In uniform (van links naar rechts, na van der Laan): Auke Hoekstra, Johannes Douwes, Leffert Zwart, Willem Tuinstra, Jelle Kootstra, H. Duijst, S. Hoekstra en Jelle Wielsma.

De burgerwacht werd in 1940 ontbonden. Het liquidatiebesluit is nog te vinden in het archief van de gemeente Achtkarspelen, waarin ook de bestemming van de verworven bekers, medailles en het vaandel is vastgelegd. De beker werd geschonken aan scherpschutter L. Zwart, die deze trofee nog in zijn bezit heeft.