zuivelfabriek op Lutjepost 1908

foto van de voormalige zuivelfabriek op lutjepost

Deze in 1908 gemaakte ansichtkaart laat ons de in 1891 opgerichte Coöperatieve Stoom Zuivelfabriek “Lutjepost” te Buitenpost zien. In 1918 waren 194 boeren met 961 aangegeven koeien lid van deze vereniging. Deze boeren woonden in de dorpen Buitenpost, Burum, Zevenhuizen, Warfstermolen, Tilhouten, Kollum, Veenklooster, Zwagerveen, Zandbulten, Kollumerzwaag, Munnikezijl en Rohel. De heer S. van der Meulen was toen directeur en verdiende een jaarsalaris van ƒ1800.- en een vrije woning. Geert van der Veer was 1e kaasmaker en verdiende een weekloon van ƒ22.50 en een vrije woning. P. Bosma verdiende f 18.- per week als pakhuisknecht. Jan Bouma was toen centrifugist en moest het met ƒ13.- per week doen. In de winter had het personeel zes vakantiedagen en in de zomer om de tien dagen één vrije dag. ‘s Zondags werd halve dagen gewerkt. In 1930 heeft de fabriek haar deuren gesloten. Enkele jaren later vestigde zich een conservenfabriek in dit pand. Daar Buitenpost toen nog niet op het waterleidingnet was aangesloten moest men gebruik maken van het grondwater. Daar dit van slechte kwaliteit was moest men na enige tijd de fabriek sluiten. Kort na de 2e Wereldoorlog kwam de familie Van de Witte uit Bolsward en vestigde hier haar timmerfabriek. Helemaal rechts op de foto staat de stapel cokes die werd gebruikt om de stoommachines te stoken.

(datum: 1908 - plaats: Kuipersweg, nu: ter hoogte van Concourslaan - kijkrichting: zuidoost naar noordwest)