voormalig doktershuis Voorstraat

foto van voormalige doktersvilla aan de voorstraat

Dit is het herenhuis met praktijk die in 1908 werd gesticht door dokter Dijkhuis, een zeer geziene arts in Buitenpost en wijde omgeving. Dijkhuis was ook de eerste dokter die in 1910 een auto aanschafte. Vr de auto staat de chauffeur Gerben de Jong en achter de open wagen de dokter zelf. Achter het stuur mocht even plaatsnemen het overbuurmeisje Trijntje van der Zwaag. De twee jongens voor de auto zijn Kees Velding en Lu Dijkhuis. Dokter Dijkhuis is door een ongeval bij de versiering van zijn huis in september 1913 ter gelegenheid van de onafhankelijkheidsfeesten gevallen en als gevolg daarvan op 2 oktober overleden. De laatste huisarts die zijn praktijk hier uitoefende was dokter G.J. van Helden. Sinds enkele jaren wordt dit pand bewoond door de heer A. Jongsma en mevr. R. Venema. Het huis werd ontworpen in de zogenaamde chalet-stijl door de plaatselijke architect Velding en is Rijksmonument.

(datum: rond 1910 - plaats: Voorstraat, nu: idem - kijkrichting: noord naar zuid))