villa Voorstraat 'Herbranda-state'

de villa naast de Singel

(datum: ? - plaats: Voorstraat, nu: ter hoogte van Singel - kijkrichting: zuid naar noord))