villa Voorstraat

foto van de villa naast de singel

De in het oog springende villa aan de Voorstraat met daarnaast de Singel. Vroeger was deze singel afgesloten, tegenwoordig vormt zij een verbinding tussen de Voorstraat en het station. De singel werd in het begin van de twintigste eeuw door de familie Kuipers afgestaan aan de muziekvereniging De Woudklank, die er bals organiseerde.

(tekst deels uit: 'Buitenpost, van 1900 tot nu', uitgave van de Friese Pers Boekerij, 1984)