voormalige tramremise aan de Vaart

foto van de voormalige tramremise aan de Vaart

De voormalige remise van een onbekende spoorwegmaatschappij, die nadien dienst heeft gedaan als brandstoffenloods, staat achter het woonhuis aan Kuipersweg 54 en ligt direkt aan een parkeerplaats. De remise is gebouwd in 1867 volgens de inscriptie in een baksteen: M.H.F / 1867 //. Deze ondersteboven gemetselde baksteen bevindt zich links van de deur in de derde travee van de zuidgevel. Door de bouwwijze (systeembouw) kon de remise worden gedemonteerd en per schip van Leeuwarden via de vaart naar Buitenpost worden verplaatst. In 1926 werd de remise hier weer opgebouwd voor Klaas Jansen. In 1973 zijn de dakpannen vervangen door golfplaten. De remise is een Rijksmonument.

(datum: 1930 - plaats: Voorstraat, - kijkrichting: oost naar west)