Het treinstation gezien vanaf de Stationsstraat - 1910

foto van de herbrandastraat met station rond 1920

Deze in 1911 verstuurde ansichtkaart geeft een duidelijk beeld van de vele veranderingen in Buitenpost, in in dit geval in de Stationsstraat. Op de voorgrond de heuvel bij de spoorwegovergang die diende voor de aanvoer van goederen, onder andere wagons met brandstoffen en voor het in- en uitladen van de paarden voor de marktdagen. De watertoren werd gebruikt voor het 'bijtanken' van de stoomlocomotieven. Heuvel en watertoren zijn allang verdwenen, op de plek van de heuvel is nu de spoorwegovergang Stationsstraat-Jeltingalaan. Achter de watertoren zien we het in 1866 gebouwde station dat in 1973 vervangen werd. Op het einde van de straat is nog net de fietsenbewaarplaats zichtbaar waar dhr. Bruinsma oppasser was. Na de afbraak werd het er achter liggen 'Gale-gat' gedempt en als parkeerplaats ingericht. Ook hier staan nog petroleumlampen voor de straatverlichting.

(plaats: station, nu: gekeken vanaf ongeveer Stationsstraat - datum: ca 1910 - kijkrichting: west naar oost)