Het treinstation 1950

foto van het oude station in Buitenpost

Het treinstation aan de Herbrandastraat, vermoedelijk nog voor de Tweede Wereldoorlog.

(plaats: station, nu: gekeken vanaf spoorwegovergang Jeltingalaan - datum: ? - kijkrichting: west naar oost)