Het station 1985

foto van het station in 1985

De perrons bij het station met rechts het railvak voor het rangeren van treinen en wagons. In 1996 werd begonnen met de verdubbeling van de spoorlijn tussen Grijpskerk en Veenwouden. De rangeerspoorlijnen zijn hierbij opgeruimd.

(plaats: station - datum: rond 1985 - kijkrichting: oost naar west)