Het station 1985

foto van het treinstation in 1985

Het nieuwe stationsgebouw aan de Herbrandastraat rond 1985. In 1999 staakte men de kaartverkoop door personeel in het station en werd het vervangen door een kaartjesautomaat. In april 2001 startte Hilly Zuidema-Oldenburger een stationsrestauratie in het leegstaande gebouw.

(plaats: station, - datum: rond 1985 - kijkrichting: zuid naar noord)