Het treinstation gezien vanaf het Stationsplein 1970

historische foto van het treinstation

Foto van begin jaren zeventig van de vorige eeuw. Op dat moment was het station al behoorlijk in verval.

(plaats: station, - datum: rond 1970 - kijkrichting: zuidwest naar noordoost)