voormalige pastorie van de NH kerk

de voormalige pastorie van de NH kerk aan de Voorstraat

De pastorie van de Hervormde kerk aan de Voorstraat. Bouwjaar 1786, ingrijpend verbouwd in 1893 door timmerman J. Bulthuis. Voor dat jaar stond op dezelfde plaats ook al een pastorie uit circa 1727, die bij de bouw van deze nieuwe werd afgebroken. Het is één van de weinig overgebleven gebouwen van cultuur-historische waarde in ons dorp.

(datum: ? - plaats: Voorstraat, nu: idem - kijkrichting: noord naar zuid)