OTOS-gebouw aan de Parklaan 1

Nutsgebouw Kuipersweg

Het voormalige OTOS-gebouw aan de Parklaan 1 werd op 10 maart 1952 geopend (onderste foto - uit een krant). Dat was tegelijkertijd het moment waarop de eigenaar, de verzekeringsmaatschappij ‘Onderlinge van Achtkarspelen en Kollumerland’, haar 125-jarig jubileum vierde. De kleine regionale assuradeur was in 1827 de vijfde in Nederland, van de na de Franse tijd opgerichte maatschappijen. De Onderlinge sloot zich in de vroege twintigste eeuw al aan bij de OTOS, Overeenkomst Tot Onderlinge Steun, waarmee een groot aantal verzekeringsmaatschappijen door samenwerking hun risico wist te spreiden.

Lang wist de Onderlinge zich te redden in een kantoortje van drie bij vier meter met drie man personeel en twee brandkasten. Na de oorlog was een nieuw kantoorgebouw onvermijdelijk. Plaatselijk architect Velding ontwierp samen met de latere Rijksbouwmeester ir. Vegter het robuuste pand in de stijl van de Delftse School. Ruim vrijstaand aan de de oostelijke ingang van het dorp straalde het zekerheid en betrouwbaarheid uit (bovenste foto, rond 1960). Het was overigens niet alleen kantoor, het was ook de woning van het gezin van de directeur.

De verzekeringswereld ontwikkelde zich in de jaren daarna snel. De steeds nauwere samenwerking zorgde ervoor dat de naam ‘Onderlinge’ verdween en OTOS ingeburgerd raakte. Zo ontstond in de volksmond ‘het OTOS-gebouw’. In oktober 1976 voegde de OTOS de administraties samen en werd het kantoor verlaten. Nieuwe bewoner werd Van der Schoot en Van Dijk in maart 1977, later makelaardij Friesland. In 1984 nam gerechtsdeurwaarder Reinders het over en werd het zijn kantoor. Piet Kapenga kocht het pand in 1989 en liet het slopen om plaats te maken voor een door Nanning Bulthuis ontworpen deel van zijn showroom.

(datum: nvt - plaats: Parklaan, nu: tegenover het park - kijkrichting: west naar oost)