de openbare lagere school in 1954

de openbare lagere school in de Schoolstraat in 1954

De openbare lagere school aan de Schoolstraat werd in 1899 gebouwd als opvolger van een school in de Kerkstraat. In 1953/1954 werd de school grondig gerenoveerd. In 1980 verhuisde de school naar een nieuw schoolgebouw 'De Mienskip' aan de Groenkamp. In 1981 openden er een peuterspeelzaal en later kinderopvang 'Bommelstein' de deuren.

(plaats: Schoolstraat, nu: - datum: 1954 - kijkrichting: zuid naar noord )