Het ooievaarsnest aan de Voorstraat - 1920

foto van het ooievaarsnest op het ooievaarsland

Het ooievaarsnest aan de Voorstraat op wat toen 'het ooievaarsland' werd genoemd. Op de achtergrond de Jeltingastate aan de Stationsstraat en de bijgebouwen. Rechts is de 'watertoren' bij het station, die de stoomlocomotieven van vers water voorzag. In 1955 werd er op deze plek een ouderenvoorziening door de Wiersma-Reitsmastichting gebouwd.

(plaats: Voorstraat, nu: bij de Hubo - datum: ongeveer 1920 - kijkrichting: zuid naar noord)