Nutsspaarbank verbouw - 1971

boerderij aan het Oost 6

Na de overgang naar van de plaatselijke Nutsspaarbank naar het Bondsspaarbank-concern werd het pand in 1971/1972 opnieuw verbouwd. Op deze foto van de familie Meetsma uit ons dorp wordt een deel van de buitenmuur gesloopt om plaats te maken voor de nieuwe entree. De persoon in de khaki overall is Jacob Dirk Meetsma, de ander is een werknemer van bouwbedrijf Geert van der Wal. Na de fusie met de Friesland Bank verdween het bankkantoor in 1991. Notarissen Palstra en Veerman veranderden in 1994 het aanzien nogmaals grondig.

(plaats: Kuipersweg - bakkershoek, nu: zelfde plek - datum: 1971 - kijkrichting: oost naar west)