Nijenstein aan de Voorstraat

Nijenstein aan de Voorstraat Rond 1850 is de kapitale villa 'Nijenstein' aan de Voorstraat gebouwd en ze deed tot 1860 ook dienst als woning. In 1861 werd het gekocht door de heer Poutsma die het geschikt maakte als kostschool voor jongens. Van 1870 tot 1889 kreeg het opnieuw een woonbestemming tot in 1892 de gemeente Achtkarspelen het als eigendom verwierf en het verbouwde tot gemeentehuis. Ruim tachtig jaar hield het deze bestemming. Na de nieuwbouw van het gemeentehuis in 1976 functioneerde het tot 2000 als muziekschool. Enkele jaren stond het leeg en dreigde er zelfs sloop. Het kwam in 2006 weer in particuliere handen en sindsdien is er een restaurant gevestigd.