voormalige ULO/Mavo aan de Irenestraat

voormalige ULO/Mavo aan de Irenestraat

Foto van de voormalige ulo aan de Irenestraat. Deze school werd, na verschillende voorgangers aan de Bouwwijk en Kuipersweg, op 1 november 1952 in gebruik genomen. Tot dan toe was ze ondergebracht in het schoolgebouw van de christelijke school aan de Kuipersweg. In het eerste jaar waren er in het nieuwe schoolgebouw ruim 140 leerlingen en hoofd was de heer van der Wey. In 1951/52 werd de school gebouwd door aannemer Van der Kuip uit Oostermeer. Op 6 november 1952 werd het gebouw geopend. Door het steeds groeiende aantal leerlingen, van 126 in 1952 naar 254 in 1990, werd de school in 1962, 1972 en 1975 verbouwd. In 1982 werd ook de naastgelegen kleuterschool verbouwd en aan de Mavo toegevoegd. Na de mammoetwet voor scholen begin jaren zeventig van de vorige eeuw, werd de naam van de onderwijsvorm veranderd in MAVO. Na een bestuurlijke fusie van verschillende scholen in 1991 en een feitelijk samengaan in 1994 is het MAVO-onderwijs in 1999 ondergebracht in het Lauwerscollege in ons dorp. Begin april 2000 begonnen de slopers met de afbraak van het gebouw om plaats te maken voor de nieuwbouw van het appartementencomplex Boelensstate.

(datum: rond 1954 - plaats: Irenestraat, nu vanaf Lidl - kijkrichting: zuidoost naar noordwest)