de marechausseekazerne - 2

foto van de marechausseekazerne in 1925

Deze kazerne met paardenstallen werden gebouwd in 1927 in sobere baksteen-architectuur in opdracht van het Departement van Oorlog te Den Haag. Het pand is ontworpen door het legeronderdeel der Genie, 2e Commandement Groningen. Het bestond oorspronkelijk uit een bureel met cellen en drie wooneenheden, tegenwoordig zijn er drie woningen en een kantoor in gevestigd en doen de stallen dienst als berging en garage. De kazerne staat met de langsgevel parallel aan de openbare weg. In 1961 werd een gedeelte van de inmiddels door de Rijkspolitie overgenomen kazerne, veranderd tot politiebureau. Daarbij werd de achtergevel gewijzigd en de stal tot garage verbouwd. In 1963 werden er in de voormalige stallen twee cellen gebouwd waarvan de getraliede vensters nu nog steeds aanwezig zijn. Het politiebureau verhuisde in 1978 naar Nijenstein aan de Voorstraat. In het oude kazernegebouw heeft heden ten dage bouwbedrijf Jansma er onderdak gevonden.

(plaats: West, Marechausseekazerne, nu: ter hoogte van ijsbaan - datum: 1929 - kijkrichting: zuidwest naar noordoost)