De gelagkamer op Lutkepost 18

de gelagkamer op Lutkepost 18

De woning, die op bijgaande foto staat afgebeeld, (vlak na ‘de bocht’ van Lutkepost) is in 2005 afgebroken in verband met nieuwbouw. Met deze afbraak verdween weer een stukje nostalgie èn ook een stukje historie - want dit kleine huisje had ook nog een verhaal.
Het pand werd einde negentiende en begin twintigste eeuw bewoond door Frederik Veenstra en zijn vrouw Jantje Postma. Frederik Veenstra verdiende de kost met het verkopen van textiel. Omdat er in die tijd nog geen fietsen en auto’s waren moest hij lopend zijn producten aan de man of vrouw brengen. Zijn jongste zoon, Melle Veenstra, heeft later die werkzaamheden overgenomen en had een modezaak in Buitenpost. Eerst in de Kerkstraat en later aan de Voorstraat. Terwijl Frederik zijn zaken buiten de deur afhandelde, deed zijn vrouw Jantje dit binnenshuis. In de door hen bewoonde woning was ook een gelagkamer. Hier werden de klanten door Jantje van het nodige voorzien. Menig borreltje zal hier zijn geschonken. Vooral ‘reizigers’ uit het zuidelijke gedeelte van de gemeente Achtkarspelen namen hier de tijd voor een versnapering. Als de zaken op het gemeentehuis waren afgehandeld was er nog wel even tijd voor een onderbreking voor men weer naar Surhuisterveen of Boelenslaan terug moest lopen. Ook Rottevalle behoorde toen tot de gemeente Achtkarspelen. Mensen die per wagen of koets kwamen konden hun dieren hier wat op verhaal laten komen.
Zo omstreeks de jaren 1920 - 1925 kreeg het pand andere bewoners. Hielke Henstra werd de nieuwe eigenaar. Hij heeft het later weer overgedaan aan één van zijn zoon’s te weten Hendrik Henstra, die ongeveer 4 jaar geleden overleed. Naschrift dit artikeltje is geschreven door de broers P. de Vries en F. de Vries. Samen met nog 2 broers en 2 zussen zijn zij de kleinkinderen van Frederik en Jantje Veenstra en die op Lutkepost 14 woonden.

(datum: 2005 - plaats: Lutkepost 18, nu: idem - kijkrichting: oost naar west)